ἀλφός

ἀλφός
Grammatical information: m.
Meaning: `dull-white leprosy' (Hes.).
Derivatives: ἀλφώδης `leprosus' (Gal.). As adj. : ἀλφούς λευκούς H.; besides ἀλωφούς λευκούς (s. below).
Origin: IE [Indo-European] [30] *h₂elbʰo- `white'
Etymology: Identical with Lat. albus, Umbr. alfu `alba'. (Forms with PIE d (s. κεμάς) prob. in the word for `swan', e.g. OHG albiz, OCS lebedь prob. not here). Many geogr. names are compared, esp. river-names like Άλφειός, Lat. Albula; Lat. Albis = NHG. Elbe; also ONo. elfr `river'. On the river-names Krahe Beitr. z. Namenforschung 4, 40ff. However, most of these names are probably of non-IE origin. - The form ἀλωφός (H.) was compared with Arm. aɫawni `pigeon' (IE. *alǝ-bh-n-), but there is now a different explanation of this word (*pl̥h₂-bʰ-ni-, Klingenschmitt 1982, 68 n. 11). The relation ἀλφός : ἀλωφός cannot be explained within IE; perhaps ἀλωφός is a simple mistake: φ misread as ω?). On ἀλφός Osthoff IF 8, 64ff. - IE in colour names is frequent (ἄργυφος).
Page in Frisk: 1,81-82

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀλφός — dull white leprosy masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αλφός — ο (Α ἀλφός) (λέγεται για το χρώμα τού προσώπου τών λεπρών) λευκός, υπόλευκος ή αυτός που έχει λευκές κηλίδες. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. ἀλφὸς συνδέεται πιθ. ετυμολογικά με την ΙΕ ρίζα *al «λευκός, στιλπνός» και είναι συγγενής με τα λατ. albus, ουμβρ. alfu.… …   Dictionary of Greek

 • ἀλφοῖς — ἀλφός dull white leprosy masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλφοί — ἀλφός dull white leprosy masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλφούς — ἀλφός dull white leprosy masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλφῶ — ἀλφός dull white leprosy masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλφῷ — ἀλφός dull white leprosy masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • лебеда — растение Аtriрlех , лобода – то же, укр. диал. лебеда, др. русск. лебеда, лобода, словен. lebeda, чеш. lеbеdа, польск. lebioda, наряду с укр., блр. лобода, болг. лобода, сербохорв. лобо̀да, словен. loboda, слвц. lоbоdа, польск. ɫоbоdа, в. луж., н …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • лебедь — м., ж., укр. лебiдь, род. п. лебедя, блр. лебедзь, русск. цслав. лебедь κύκνος (ХI в.), болг. лебед (Младенов 271), словен. lebed. В основе этого слова лежит, вероятно, форма с редукцией от *olbǫdь, представленного в сербохорв. ла̏бӯд, словен.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • олово — оловянный, прилаг., укр. олово свинец , блр. волово, др. русск., ст. слав. олово μόλυβδος (Супр.), болг. олово, сербохорв. о̏лово, о̏д олова, словен. оlо̑v, olovo (Долобко, ZfslPh 3, 131), чеш., слвц. оlоvо, польск. oɫow, в. луж. wоɫоj, н. луж.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Эльфы в мифологии — (ст. сев. â lfr, множ. â lfar, древненем. alp, новонем. elbe, ж. р. eibin, англосакс. ä lf, ylfi, англ. elf, множ. elves, шведск. elf, elvar) название мифических существ германской мифологии, соответствующих по значению индийским… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.